JAUME FABRE FORNAGUERA (Barcelona, 23-9-1948)

 

ESTUDIS

 

- Filosofia i Lletres (secció Història), a la Universitat Autònoma de Barcelona (1972-77). Títol de llicenciatura obtingut el 5 de juny de 1978. Títol de doctor en Història obtingut el mes d'octubre del 2002 amb la tesi doctoral “La contrarevolució de 1939 a Barcelona. Els que és van quedar”, dirigida per Borja de Riquer, que va obtenir la màxima qualificació.

 

- Ciències de la Informació, a l'Universitat Autònoma de Barcelona. Títol de llicenciat amb grau obtingut amb la tesina "La població barcelonesa del 1939 a través de La Vanguardia Española", llegida el setembre de 1982, amb la qualificació d'"Excel·lent per unanimitat".

 

- Periodisme a l'Escola de l'Església de Barcelona (1966-69). Titulat a l'Escola Oficial de Periodisme, a Madrid, el juny del 1969, amb una tesina sobre els gèneres periodístics.

 

- Cursos de ciències socials a l'Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona (ICESB) (1970-7l), a l'Escola Oficial de Graduats Socials de Barcelona (1972) i a l'École Pratique des Hautes Études de Paris (1973).

 

 

BEQUES

 

- Fundació Jaume Bofill, 1976-78, per realitzar un estudi sobre els moviments urbans als barris de Barcelona.

 

- Fundació Jaume Bofill, 1980-81, per realitzar la tesina de llicenciatura sobre la Barcelona de 1939.

 

- Òmnium Cultural, 1981, per realitzar un estudi sobre els canvis de nom dels carrers de Barcelona al llarg de la història.

 

- Fundació Internacional d'Estudis Històrics i Socials (FIHES), 1980, per realitzar dos programes d'història oral, un sobre el POUM i l'altre sobre les condicions de treball a la fàbrica tèxtil barcelonina L'Espanya Industrial.

 

 

OPOSICIONS

 

- Plaça de professor numerari d'Institut obtinguda en concurs oposició lliure el juliol de 1980. (33EC5073)

 

 

TREBALL DOCENT

 

- Professor numerari d'història a l'Institut Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat els cursos 1980-81 i 1981-82. En excedència voluntària des de març de 1982 a octubre 1992.

 

- Professor numerari d'història (COU) a l'Institut de batxillerat Sant Elm, de Sant Feliu de Guíxols, des del curs 1992-93 fins al 2007.

 

- Professor Associat d'Història del periodisme en la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona des del curs 1992-93 fins al 2001-02.

 

 

CONGRESSOS, COL·LOQUIS, DOCÈNCIA EN MÀSTERS, SEMINARIS I CURSOS

 

- “Experiències comunitàries”, ponència al cicle d’estudi 1972-73 “Formes i nuclis de convivència”, organitzat pel Centre d’Orientació psico-pedagògic. Resum recollit a les actes (pags. 15-23)

 

- Responsable de l'àmbit de Mitjans de Comunicació en el Congrés de Cultura Catalana (1975-77) i membre del Secretariat Cultural del Congrés.

 

- Membre del Comitè organitzador del Primer Congrés de Periodistes Catalans (1978)

 

- Ponent en el col·loqui sobre "Els fonts orals" organitzat per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, abril del 1984.

 

- "Els mitjans de comunicació en l'animació cultural", ponència recollida en les actes (pags. 47 a 50) de les Primeres Jornades d'Animació Cultural de Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 1981 (24 X 33 cm).

 

- Ponent als cicles sobre "La Barcelona desconeguda" organitzats per la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya els anys 1980 i 198l.

 

- Representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya en el segon Sàminaire International de l'Information, a Montpeller (4-5 d'octubre 1989).

 

-Professor en la diplomatura de postgrau “Producció i gestió de la comunicació local”, cursos 2001-2002 i 2003-2003. Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.

 

- Ponent en el curs “Sistema d'informació de l'art públic a Barcelona”, dels Juliols de la Universitat de Barcelona, estiu del 2003.

 

-        Ponent en el Seminari d'Història de Barcelona, curs 2007, sobre “La construcció fotogràfica de Barcelona”. Fundació Antoni Tàpies / Institut Municipal de Cultura.

 

- Ponent al XII Congrès d’Història de Barcelona (Historiografia barcelonina, del mite a la comprensió) amb el tema “Investigadors i divulgadors. Història i anècdota, 1939-1975, una visió crítica”. Arxiu històric de la ciutat de Barcelona, 30 novembre i 1 desembre 2011.

 

 

JURATS

 

- Membre del jurat del premi Tasis-Torrent de premsa comarcal, des de la seva primera convocatória l'any 1981, fins al 1995. El premi és atorgat anualment per la Diputació de Barcelona.

 

 

LLIBRES PUBLICATS

 

Autor

 

- "Qui som els catalans". Ed. Epidauro, 1979 (128 ps. 12 X 19 cm).

ISBN: 84-85309-08-1

 

- "El carnestoltes de Barcelona". Ed. Ajuntament de Barcelona, febrer del 1980. Edició en català i castellà. (48 ps. 21 X 22 cm). Reimpressió: febrer de 1981. Segona reimpressió (revisada): gener de 1984.

DL B-5169-80

 

- "Guia d'escultures als carrers de Girona". Ed. Ajuntament de Girona, 1985 (112 ps. 15 X 21 cm).

ISBN: 85-86837-21

 

- "Girona, entre 4 rius. Història de l'evolució urbanística de la ciutat". Ed. Ajuntament de Girona/Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1986. (274 pàgs. 23 X 33 cm) Reimpressió, febrer 1988. Segona edició, posada al dia, octubre 1990. (280 ps. 23 X 33 cm).

ISBN: 84-505-4365-7

 

- "Com s'ha format Girona". Ed. Ajuntament de Girona/Caixa d'Estalvis Provincial, 1986. (26 ps. 31,5 X 23,5 cm).

DL: GE-313-1986.

 

- "Mig segle del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona". Ed. Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Barcelona 1990 (354 pàgs. 25 X 32 cm).

ISBN: 84-85309-08-1

 

- "Història del fotoperiodisme a Catalunya (1885-1976)". Ed. Ajuntament de Barcelona/Col·legi de Periodistes. Barcelona, març de 1990 (168 ps. 21,5 X 28 cm).

ISBN: 84-7609-346-2

 

- "Guia d'escultures als carrers de Girona. Deu itineraris". Ed. Ajuntament de Girona, abril 1991. (354 ps. 15 X 21 cm).

ISBN: 84-86837-21-9

 

- Guia del viatger, Barcelona 1991 / Guia del viajero, Barcelona 1991. Plaça i Janés, 1991 (228 pàgs. 13 X 22 cms)

ISBN 84-01-60495-8 / 84-01-64494-X

 

- "Visita a Barcelona". Editorial Everest, León 1992.(216 ps. 12 X 23 cm)

ISBN: 84-241-4096-6

 

- "Els presidents de la Junta d'Obres del Port de Barcelona" / "Los presidentes de la Junta de Obras del Puerto de Barcelona". Ed. Lunwerg / Port Autònom de Barcelona, 1993. (132 pàgs. 23 X 30 cm)

ISBN 84-7782-254-X / 84-7782-255-7

 

- "Periodistes uniformats: diaris barcelonins dels anys 40: la presa i la repressió.". Ed. Col·legi de Periodistes de Catalunya / Diputació de Barcelona. Col·lecció Vaixells de paper, núm. 18. Barcelona, 1996. (192 pàgs. 17 X 23 cms)

ISBN 84-920289-2-0

 

- “Els que és van quedar: Barcelona 1939, ciutat ocupada”. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003. (365 pàgs. 13 X 19 cms)

ISBN 84-8415-538-2

 

- “Los alcaldes de los últimos 125 años”. Col·lecció Una ciudad de vanguardia, núm. 33. La Vanguardia Ediciones, Barcelona 2006. (110 pàgs. 20 X 23 cms)

ISBN 84-96642-23-2

 

- “La presó també era a fora”. Ara Llibres, Barcelona 2007. (254 pags. 16 X 23 cms)

ISBN 978-84-96767-25-6

 

- Fotoperiodisme a Catalunya 1976-2000. Ajuntament de Barcelona / Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2007. (216 pags. 21,5 X 28 cms)

ISBN 978-84-9850-064-6

 

 

Edicions digitals

 

www.bcn.cat/artpúblic: Unes 3.000 cròniques sobre escultures a l’aire lliure a Barcelona, posades a la web entre els anys 2.000 i 2012. Fins al març del 2007 anaven signades conjuntament amb Josep Maria Huertas.

 

 

Coautor

 

- "El Montjuïc del segle XX" (Amb Josep Martí Gómez i Josep Maria Huertas Claveria). Ed. Pòrtic, 1969 (130 ps. 11 X 18 cm).

ISBN: 84-7306-003

 

- "Tots els barris de Barcelona" (Amb Josep Maria Huertas). 8 volums (13,5 X 18, 5 cm). Edicions 62. Vol. 1: El Clot, el Poble Nou, la Sagrera, Sants, la Bordeta, Hostafrancs, 1a edició Barcelona abril 1976, 240 ps., 2a edició (revisada i ampliada), Barcelona juliol 1980, 256 pàgs. Vol 2: Gracia, Vallcarca, els Penitents, la Salut, Horta, el Guinardó, Santa Eulàlia de Vilapiscina, Sant Andreu de Palomar, 1a edició Barcelona abril 1976, 256 pàgs., 2a edició (revisada i ampliada) Barcelona juliol 1980, 272 pàgs. Vol. 3: Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, el Putxet, Sarrià, Pedralbes, Vallvidrera. Barcelona, maig 1976, 224 pàgs. Vol 4: Can Baró, el Carmel, el Coll, el Poble Sec, Montjuïc i els seus barris, Barcelona, setembre 1976, 288 pàgs. Vol 5: els dos Eixamples, Sant Antoni, la Sagrada Família, els barris de la Barcelona Vella, Barcelona gener de 1977, 272 pàgs. Vol 6: la Barceloneta, les Cases Barates, les Vivendes del Congrés, el Bon Pastor, els barris de la Vall d'Hebron, Barcelona desembre de 1976, 240 ps. Vol 7: La Verneda i la Pau, els barris del Besòs, els tres "lumpen-barris", els Nou Barris, el districte V, Barcelona abril 1977, 384 ps. Vol 8: índex de noms, Barcelona setembre 1977.

ISBN obra completa: 84-297-1180-5

ISBN volum 1: 84-297-1181-3

ISBN volum 2: 84-297-1183-X

ISBN volum 3: 84-297-1200-3

ISBN volum 4: 84-297-1215-1

ISBN volum 5: 84-297-1251-8

ISBN volum 6: 84-297-1242-9

ISBN volum 7: 84-297-1280-1

ISBN volum 8: 84-297-1329

 

- "Vint anys de resistència catalana" (Amb Antoni Ribas i Josep Maria Huertas). Edicions de La Magrana, 1978 (260 ps. 13 X 19 cm).

ISBN: 84-7410-036-4

 

- "Carrers de Barcelona. Com han evolucionat els seus noms" / "Calles de Barcelona. Como han evolucionado sus nombres" (Amb Josep Maria Huertas). EDHASA, 1982. (250 ps. 23 X 31 cm).

ISBN: 84-350-0369-8 / 84-350-0370-1

 

- "Monuments de Barcelona" (Amb Josep Maria Huertas). Ed. l'Avenç, 1984. (248 ps. 22 X 30 cm).

ISBN: 84-85905-21-0

 

- "Diàlegs a Barcelona: Jaume Fabre / Josep Maria Huertas". Conversa transcrita per Xavier Febrés. Ed. Ajuntament de Barcelona, 1986. (112 ps. 12 X 18 cm).

ISBN: 84-7609-092-7

 

- "Jardins del barri vell de Girona" (Amb Ramon Alberch). Ed. Ajuntament de Girona, 1986. (100 ps. 15 X 21 cm).

ISBN: No té

 

- "La construcció d'una ciutat (Barcelona, 1888-1988)" (Amb J. M. Huertas). 1a edició publicada en fascicles com a suplement dominical del Diari de Barcelona, 1988 (596 ps. 20,5 X 29 cm). Segona edició, revisada: Plaça i Janés, Barcelona 1989 (434 ps. 25,5 X 30,5 cm).

ISBN: 84-01-60796-5

 

- "Descobrir Ciutat vella. 14 itineraris urbans". Edita Promoció Ciutat Vella S.A., 1990. (Amb Josep Maria Huertas i Mercè Tatjer). Edició de 425.000 exemplars. (128 ps. 12 X 20,5 cm).

ISBN: No en té

 

- “La Barcelona del 93” (Amb Josep M. Huertas i Ernest Alós). Ajuntament de Barcelona, 1991.

ISBN 84-85905-72-5

 

- "Sants-Montjuïc. La gent, els barris, el futur" (Amb Rafael Pradas). Ajuntament de Barcelona, 1990 (152 ps. 21 X 29,5 cm).

DL: b-44901-90

 

- "Sant Andreu" (Amb J. M. Huertas i Manuel Vilaseró). Quaderns de districte, núm. 9. Separata de "Barcelona Metròpolis Mediterrània". Ajuntament de Barcelona, primavera 1991 (52 ps. 23 X 30 cm).

ISSN: 0214-6215

 

- "Nou Barris, la penúltima Barcelona" (Amb Josep M. Huertas). Ajuntament de Barcelona, 1991. (104 ps. 21 X 21 cm).

ISBN: 84-7609-437-X

 

- "Noticiari de Barcelona. De l'Exposició Universal als Jocs Olímpics" (Amb Josep Maria Huertas). Edicions de La Campana, Barcelona. 1a edició: 1991 2a edició: 1992. (408 ps. 13 X 20 cm)

ISBN: 84-86491-60-6

 

- "Cent anys de vida quotidiana a Catalunya" (Amb Josep M. Huertas). Edicions 62. Col·lecció Vida i costums dels catalans. Barcelona, 1993. (240 ps. 24 X 30 cm)

ISBN: 84-297-3707-3

 

- “Catalunya, imatges d'un temps” (amb Josep M. Huertas). Pròleg a les fotografies de Salvador Obiols. Editorial Espasa Calpe, 1993.

ISBN 84-239-4320-8

 

- "Tots els carrers de Girona" (Amb Ramon Alberch i Josep Clara). Publicat per entregues a Punt Diari entre 1984 i 1987. (587 articles. 29 X 42 cm).

ISBN: No té

 

- “La ciutat transportada” (Amb Josep Maria Huertas, Marc Andreu i Guillem Huertas). TMB, 1997 (354 pags. 21 X 30 cms)

ISBN: 84-605-6834-2

 

- Retrat de Sant Andreu, 1990-1998. (Amb Josep Maria Huertas i Colita).Ajuntament de Barcelona, 1998

ISBN 84-7609-874-X

 

- Els barris de Barcelona, 4 vols (Amb Josep M. Huertas, tots els capítols dedicats al segle XX). Editorial Enciclopèdia Catalana, 1997, 1998, 1999, 2000. (25 X 30 cms)

 

- Burgesa i revolucionària. La Barcelona del segle XX. (Amb Josep M. Huertas). Ed. La flor del vent, 2000 (374 pàgs., 15 X 23 cm)

ISBN 84-89644-48-9

 

- Barcelona, memòria d'un segle. (Amb Josep M. Huertas). Ajuntament de Barcelona, 2001. (160 pàgs., 23 X 30 cm)

ISBN 84-7609-939-8

 

- Com ens divertíem, com ens divertim. Ed. 62, Barcelona 2002 (190 pàgs., 24 X 30 cm)

ISBN 84-297-5166-1

 

- Patis de Girona (Amb Ramon Alberch). CCG edicions, Girona 2004. (80 pàgs., 18 X 22 cms)

ISBN 84-95483-82-3

 

- La Catalunya dels seixanta / La Cataluña de los sesenta. (Amb Josep M. Huertas). Angle editorial, 2006. (270 pàgs., 24 X 29 cm)

ISBN 84-96521-41-9 i 84-96521-42-7

 

- Tío Alberto: vida, secreto y fiesta de Alberto Puig Palau. (Amb Xavier Febrés). La Esfera de los libros, Madrid 2007. (208 pags. 16 X 24 cms)

ISBN 978-84-9734-605-4

 

 

Edició, revisió o direcció:

 

- “Jóvenes separados”. Editorial Nova Terra, Barcelona 1969.

D.L. B 39.403 - 1969

 

- “Els joves i el ball” / “Los jóvenes y el baile”, editorial Nova Terra, Barcelona 1968

D.L.: B-36671-68 /B-19434-69

 

- Edició pòstuma i anotació d'"Històries i llegendes de Barcelona", obra inacabada de Joan Amades (Amb Josep Maria Huertas). 2 vols. 20 X 28 cm. 976 i 1094 ps. Ed. 62, 1984.

ISBN obra completa: 84-297-2143-6

ISBN volum 1: 84-297-2144-4

ISBN volum 2: 84-297-2145-2

 

- Revisió de "Curiositats i llegendes de Barcelona", de José Maria Mena. Editorial Plaça i Janés, 1990. Cinc reimpressions 1990-1991. (228 ps. 15,5 X 21,5 cm).

ISBN: 84-01-37393-X

 

- “Periodistes sota censura”

Col·legi de Periodistes/Diputació de Barcelona, 1999

ISBN 84-930384-2-3

 

 

Capítols en llibres col·lectius

 

- “21 entre nosaltres” / “Los 21, suma y sigue”. Editorial Nova Terra, Barcelona 1968.

D.L. B-12784-1968 / B-36670-68

 

- “L'oci del jovent com objectiu de formació i de consum”. Dintre La joventut a Catalunya al segle XX, materials per a una història, vol. 2. Director: E. Ucelay da Cal. (22 X 30 cm). Diputació de Barcelona, 1987

ISBN 84-505-5523-X

 

- “Un segle i mig de mercats coberts” (pags. 181-183) a “Barcelona posa’t guapa, memòria d’una campanya, 1988. Ajuntament de Barcelona, 1989 (Edicions en català, castellà i anglès).

ISBN 87-7609-299-7

 

- “Els avatars dels fanals modernistes” (Pags. 104-105) a Barcelona posa’t guapa, memòria d’una campanya 1989-90. Ajuntament de Barcelona, 1991 (Edicions en català, castellà i anglès)

 

- “Un barret frigi a Nou Barris” a Barcelona posa’t guapa, memòria d’una campanya 1986-92. Ajuntament de Barcelona, 1993 (Edicions en català, castellà i anglès)

 

- “Barcelona, ciutat viva i passejos”. Dins “Barcelona”, editorial Planeta 1992.

ISBN 84-320-2421-X

 

- “Ruta de la ciutat de Girona” i “El Pirineu Oriental”. Dins “Visita a la Costa Brava i Girona”, editorial Everest, León 1992 (158 pàgs., 23 X 27 cms.

ISBN 84-241-4096-6

 

- "Girona" (Amb Jaume Fàbrega, Núria Sansano i Lluís Miracle). Editorial Everest, León 1993 (116 ps. 12 X 18 cm)

ISBN: 84-241-3911-9

 

-"Barcelona" (Amb Miquel Senet, Núria Sansano i Imma Sebastià). Editorial Everest. León 1994. (300 ps.)

ISBN: 84-241-4093-1 i 84-241-3918

 

-"Barcelona" (Amb Maria dels Àngels Samper, Lluís Miracle i Joan Ramon Triadó). Ed. Planeta, Barcelona 1994. (25 X 15 cm. 132 ps.)

ISBN: 84-320-2421-X

 

- “El llarg hivern del 1938-39: La vida quotidiana a la Catalunya franquista”.

Dins La Guerra Civil a Catalunya, vol 4 (Directors: Josep Maria Solé Sabaté i Joan Vilarroya). Edicions 62, 2005.

ISBN 84-297-5417-2

També dins “Breu història de la Guerra Civil a Catalunya” (Directors: Josep Maria Solé Sabaté i Joan Vilarroya). Edicions 62, 2005.

ISBN 84-297-5746-5

També dins “Catalunya durant la Guerra Civil, dia a dia”, vol. 24: (Direcció científica: Josep Maria Solé Sabaté i Joan Vilarroya). Edicions 62/La Vanguardia.

ISBN 84-297-5786-4

 

- "La Girona ignorada: la presó" (ps 17-20) i "Les nostres fonts de cada dia" (ps. 37-41), dins "Fires de Sant Narcís. Girona 1982. Ed. Ajuntament de Girona, 1982 (21 X 29,5 cm).

ISBN: No té

 

- "L'Ajuntament de Barcelona (1939-1979)" (ps. 32-41) i "Biografies i imatges. 40 alcaldes de Barcelona (1901-1983)" (ps. 48-56), amb Josep Maria Huertas, dins "l'Ajuntament de Barcelona, 1901-1983". Ed. l'Avenç, 1983 (20,5 X 30,5 cm).

DL B-47520-76

 

- "Ajuntaments. Crisi, provisionalitat... estabilitat" (ps. 62-71), a "Catalunya, de la dictadura a la democràcia, 1973-1983". Ed. l'Avenç, 1983. (20,5 X 30,5 cm).

ISBN: No té

 

- "Crònica d'una suburbialització" (ps. 49-56), amb Josep Maria Huertas, a "Barcelona, gènesi i consolidació del fet metropolità". Ed. l'Avenç/Corporació Metropolitana de Barcelona, 1987 (21 X 29 cm).

ISBN: 84-85905-37-7

 

- "Convencions" (ps. 44-57), a "Un model de llengua pels mitjans de comunicació". Editorial Empúries, 1987 (15,5 X 22 cm).

ISBN: 84-7596-136-3

 

- "Els fanals modernistes" (ps. 104-108), a "Barcelona, posa't guapa". Ed. Ajuntament de Barcelona, 1991. Edicions en català, castellà i anglès (23 X 30 cm).

ISBN: 84-7609-423-X

 

- "Desempedreir Ciutat Vella" (p. 109-115), a "Ciutat vella: l'hora decisiva", separata de "Barcelona Metròpolis Mediterrània" núm. 18. Ajuntament de Barcelona, 1991. (23 X 30 cm)

ISSN: 0214-6215

 

- "Barcelona, els itineraris de l'oci i la cultura" (ps. 131-153) a "Barcelona ciutat olímpica". Mitjans Urbans Editora S.A., Barcelona 1991 (23 X 30 cm).

ISBN: No té

 

- "De l'enderrocament de les muralles als Jocs Olímpics" (Ps. 169-245), amb Josep Maria Huertas, a "Barcelona, vint segles", 2 vols. (Textos en català, castellà, francès i anglès). Editorial Lunwerg, Barcelona 1991. (30 x 31 cm).

ISBN: 84-7782-164-X

 

- "La Cerdanya" i "El Ripollès" a "La Catalogne et Barcelone". Editorial Larousse, París 1992. (18 x 26 cm).

ISBN: 2-03-513300-9

 

- "Un món a la muntanya de Montjuïc" (ps. 109-117), "El Poblenou, de la revolució industrial a la reforma olímpica" (ps. 155-161), "La Vall d'Hebron, del Gòtic al premi FAD" (ps. 217-223) i "La Diagonal, un carrer fet a batzegades" (ps. 255-259), amb Josep Maria Huertas, a "Barcelona olímpica. La ciutat renovada". Àmbit serveis editorials/HOLSA, Barcelona 1992. (24 x 32 cm.)

ISBN: 84-87342-72-8

 

- "El transport interurbà a Barcelona al segle XIX" (ps. 75-95), amb Josep Maria Huertas, a "Barcelona i el ferrocarril". RENFE, 1994. (30 X 30 cm).

ISBN 84-88839-01-4

 

- Catàleg de l'Exposició "200 anys de diaris a Barcelona". Redactor dels fitxes dels diaris de les comarques de Barcelona. Fundació Caixa de Catalunya, 1995. (17 X 24 cm)

IDL B-38232-95

 

- “La imatge de la ciutat els anys del franquisme” (pags. 75 a 85), amb Josep Maria Huertas, a Retrat de Barcelona, vol 2. CCCB/Institut Municipal d'Història (24 X 33 cm)

ISBN 84-7609-742-5.

 

- “Els mitjans de comunicació” (ps. 83 a 98), amb Josep Maria Huertas, a Història de la cultura catalana, vol 10. Edicions 62. (24 X 30 cm)

ISBN 84-297-4480-0

 

- “Enciclopèdia de Barcelona”, 4 vols (Diverses veus). Editorial Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2005, 2006 (23 X 29 cm)

ISBN 84-412-1394-1

 

- “De l'enderrocament de les muralles al Fòrum 2004” (pags. 169 a 255), amb Josep Maria Huertas, a Barcelona XXI segles. 2 vols (Textos en català, castellà, francès i anglès). Ed. Lunwerg. Barcelona 2005

ISBN 84-9785-191-9

 

 

TREBALL EDITORIAL

 

- Creador dels "Quaderns de la Revista de Girona", col·lecció de llibres d'aparició bimestral editats per la Diputació de Girona i la Caixa de Girona sobre temes de geografia i història. El primer, publicat el mes d'octubre del 1985 i reeditat el mes d'octubre del 1988. Director de la col·lecció fins a setembre del 1989.

 

- Creador i director, des d'abril de 1987 fins a juliol de 1990, dels "Quaderns d'història de Girona", col·lecció de llibres d'aparició semestral editats per la Diputació i l'Ajuntament de Girona, sobre temes monogràfics de la història de Girona.

 

 

ARTICLES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA EN REVISTES

 

a l'Avenç:

 

- Els tres alcaldes del desarrollisme a Girona: Franquet, Ordis, Bonet (maig 1983).

 

- Els refugiats de la guerra civil a Catalunya (setembre 1983)

 

- La delació dins la repressió franquista de postguerra (octubre 1984)

 

- Crònica d'una suburbialització: vint anys que van desfer la comarca barcelonina(desembre 1985)

 

- La història dels noms dels carrers de Barcelona (abril 1982), Amb Manuel Arranz.

 

- Dossier "La penúltima mort de L'Espanya Industrial (gener 1981, pp 19-36), Amb Josep Maria Huertas.

 

- Els orígens polítics del president Jordi Pujol: CC el moviment que va morir dos cops (1954-1962) (octubre 1981, pp 54-62), Amb Josep Maria Huertas.

 

- La fundació de CCOO a Barcelona (octubre 1982), Amb Josep Maria Huertas.

 

- La UMD va nèixer a Barcelona (desembre 1982), Amb Josep Maria Huertas.

 

-Quaranta anys sense eleccions municipals democràtiques a l'Ajuntament de Barcelona, i 40 alcaldes de Barcelona (1901-1983) (Març 1983), Amb Josep Maria Huertas

 

En altres revistes i diaris:

 

- Portugal: l'eufòria d'unes eleccions sense esperança. (Amb J.M. Huertas). Quaderns per al diàleg, novembre de 1969.

 

- Va haver-hi un altre Guernica. El bombardeig de Granollers. (Amb J.M. Huertas). Primera plana, 25 de febrer del 1977.

 

- Vint-i-cinc anys del Congrès Eucarístic. Avui, 1-6-77

 

- El Ritz de Barcelona, de Himler a Petain. (Amb J.M. Huertas). Play Boy Espanya, febrer 1979.

 

- L'afer Galinsoga. Serra d'Or, maig 1978

 

- Els governadors civils de Barcelona (Amb JM Huertas). Tele/exprés 24, 25 i 27 de gener de 1978 .

 

- Setanta anys d'eleccions municipals, 1917-1987. Diari de Barcelona, 15 de maig del 1987, suplement electoral, ps. 4, 5 i 6.

 

- Quan les eleccions a Corts no eren democràtiques. Avui, 10 de juny 1977, suplement electoral, p. 17.

 

- Sèrie "Ara fa". Punt Diari, 12-5-1983/18-1-1984 (36 articles); Presència 2-1-1984/12-5-1985 (58 articles).

 

- Les pedres del seminari, entre la història i la nostàlgia (Presència, 18 de març de 1984)

 

- Palol i Bertrana, una aventura periodística paral·lela. Revista de Girona núm. 12, 3er trimestre 1985.

 

- El Mercadal de Girona, un barri transformat per l'expulsió dels religiosos. Revista de Girona núm. 113, 4t trimestre 1985.

 

- La Vanguardia Española: el dia que va marxar Josep Pla i va arribar Luis de Galinsoga.  Annals del Periodisme Català, núm. 10, gener-marzo-març1987.

 

- El Congrés Eucarístic, com els dues exposicions, també va transformar Barcelona. Revista AC, Febrer 1989.

 

 

HISTÒRIA ORAL

 

- Realització de dos programes d'història oral, per a la Fundació Internacional d'Estudis Històrics i Socials (FIHES), l'any 1980, amb JM Huertas, un sobre el POUM i un altre sobre les condicions de treball, fins al seu tancament, en la fàbrica tèxtil barcelonina L'Espanya Industrial.

 

- Ponent en el col·loqui sobre "Els fonts orals" organitzat per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, abril de 1984.

 

Treballs publicats:

 

A l'Avenç:

 

- Porcioles, "ministre" de Franco a Barcelona (abril 1982)

- Miquel Gayolà: juliol del 1936 a Girona (abril 1984)

- Espanya Muntadas: la dimissió dels empresaris (gener 1981), Amb JM Huertas

- Jaume Albúnia: un supervivent del comitè de col·lectivització de L'Espanya Industrial (gener 1981), Amb JM Huertas.

- Pepe Ribas, el primer cap de Falange a Barcelona (abril 1981), Amb JM Huertas.

- Juanel i Lola Iturbe, una vida d'amor i d'anarquia (juny 1981), Amb JM Huertas.

- Miquel Casablancas, mig segle defensant la mateixa trinxera (novembre 1981), Amb JM Huertas.

- Josep Vergés, un català de Palafrugell i Burgos (febrer 1982), Amb JM Huertas.

- Jordi Pujol, catalanista des dels dotze anys (juny 1982), Amb JM Huertas.

-  La darrera bugadera d'Horta (setembre 1982), Amb JM Huertas.

 

A la Revista de Girona:

 

- Joaquim Ferrer, del "terreny central" a la conselleria de Cultura (núm. 114, gener-febrer 1986)

- Miquel Planes i Mundet, 83 anys de la història de Girona (núm. 116, maig-juny 1986)

- Josep Amat, pintor de carrer (núm. 122, maig-juny 1987)

- Enric Adroher Gironella, vuitanta anys de lluita (núm. 126, gener-febrer 1988) (Amb Josep Maria Huertas)

 

A Presència:

 

- Albert de Quintana, que s'enfrontà amb Mazo Mendo (maig de 1983)

- Ignasi Bosch Reitg, el pare de Sant Narcís (6-II-1983)

 

En el diari Avui:

 

- Josep Peirats. 5-8-76

- Sèrie "Líders" (Amb Antoni Ribas): Jordi Carbonell (24-6-1976), Jordi Pujol (1-7-76), Paco Frutos (8-7-76), Lluís Maria Xirinacs (15-7-76), Raimon (22-7-76), Josep Solé Barberà (29-7-76), Marta Mata (5-8-76), Maria Angeles Rivas (12-8-76), Pep Jai (19-8-76), Joan Triadú (26-8-76), Cassià Just (1-9-76), Josep Espar Ticó (9-9-76) i Eliseu Climent (14-10-76).

 - Pere Figuera, "mestre" de Pujol i Reventós (Amb Antoni Ribas). 13-2-77

- Quan afusellaven al Camp de la Bóta (Amb Antoni Ribas). 24-2-77

- El Front Nacional de Catalunya de l'any 1939 (Amb Antoni Ribas). 5-3-77

- La reorganització del PSUC després de la guerra (Amb Antoni Ribas). 15-3-77

- Els monàrquics també anaven a la presó (Amb Antoni Ribas). 19-4-877

 

A Punt Diari:

 

- Mossèn Manuel Fuentes, un gironí testimoni de quaranta anys de vida ciutadana (28-III-1982)

- Primera aproximació a la història de la fàbrica Gròber (20-VI 1982)

- Feliu Matamala, fejocista i de la Lliga primer, falangista després, i antifranquista finalment (18-IV-1982)

 

A Primera Plana:

 

- Progrés Fernández, l'últim supervivent de què van fundar la FAI. (Núm. 4. 11-17-III-1977).

 

A Capçalera:

 

- L'Escola de Periodisme del CICF, una gestació indigesta (núm. 7)

- Ernest Lluch, pioner de la informació econòmica als diaris (núm. 10)

- Josep Pernau, els primers anys d'activisme professional clandestí (núm. 25)

- Claudio Colomer Marquès, director de 25 anys a la Barcelona dels anys quaranta (núm. 63)

 

EXPOSICIONS

 

- Comissari de l'Exposició "Escultures de Girona" a les sales municipals de la Rambla de la Llibertat, de Girona. Octubre-Novembre 1985.

 

- Comissari de les exposicions "Història del fotoperiodisme a Catalunya 1885-1976", i “Fotoperiodisme a Catalunya 1976-2000” organitzades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Palau de la Virreina de Barcelona, març-abril de 1990 i desembre 2007 - gener 2008. Itinerant després per diverses ciutats catalanes.

 

- Documentalista en l'exposició "Josep Pla", organitzada pel Col·legi de Periodistes  de Catalunya amb la col·laboració dels ajuntaments de Girona i Palafrugell, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Palafrugell, maig 1991. Itinerant per Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Palma de Mallorca i altres ciutats.

 

- Redactor de les fitxes de diaris de la província de Barcelona en el catàleg de l'exposició "200 anys de premsa diària a Catalunya", organitzada per la Fundació Caixa de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Barcelona (Setembre-octubre de 1995).

 

Comissari de l'exposició “El fotoperiodisme a Catalunya 1975-2000”. Palau de la Virreina de Barcelona, novembre del 2007.

 

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

 

- Inclòs en el segon suplement (p. 602) de la Gran Enciclopèdia Catalana,  en el "Directori espanyol d'investigació en comunicació" (p. 174) editat pel Centre d'investigació de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, en el "Qui és qui als lletres catalanes" (p. 107), editat per la Institució dels Lletres Catalanes, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1991 i en el “Nou diccionari 62 de la literatura catalana” (ps. 262-263), Edicions 62, Barcelona 2000.

 

- Citat en nombroses bibliografies de llibres d'altres autors, especialment per "Vint anys de resistència catalana", "Tots els barris de Barcelona" , "Girona, entre 4 rius", "La construcció d'una ciutat" i “Els que es van quedar”.

 

- Ferrer i Roca, Joaquim: Jaume Fabre i Fornaguera: en la millor continuïtat del periodisme català. Barcelona: Editorial Rúbrica-Fundació Paco Candel, 2010 (Fulls candelians, 1). ISBN 978-84-96986-09-1

 

- Wikipedia: http://ca.wikipedia.org/wiki/Jaume_Fabre_i_Fornaguera

 

-enciclopèdia.cat: http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0249934

 

 

TREBALL PERIODISTIC

 

- Redactor del diari barceloní "El Correo Catalán" d'octubre del 1966 a l'abril del 1976.

 

- Redactor del diari barceloní en catalá "Avui" d'abril del 1976 a gener del 1978.

 

- Cap de la secció de Cultura i responsable de la pàgina setmanal en català al diari barceloní "Tele/eXprés" des de gener del 1978 fins febrer del 1980.

 

- Sots-director del diari gironí "Punt Diari" des de març del 1982 al maig del 1985. Director en funcions el gener-febrer del 1985.

 

- Cap de redacció del "Diari de Barcelona" des de desembre del 1986 fins a novembre 1988.

 

- Redactor dels serveis informatius de TVE al programa "Crònica", telediari en català del migdia, durant l'any 1978. Va cobrir la informació del retorn del president Josep Tarradellas.

 

- Director de "Radio La Veu de l'Assemblea de Catalunya" (1972-73), clandestina.

 

- Director de la revista mensual en català "Oriflama" de maig del 1971 a gener del 1974. Sots-director de 1967 a 1971.

 

- Director del mensual "Capçalera" editat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya (Gener 1989 fins maig del 2000).

 

- Responsable, amb el càrrec de sots-director, de la transformació del "Full informatiu de districte" editat per l'Ajuntament de Barcelona, en la revista "Barcelona 10" (1986).

 

- Membre de l'equip de redacció a Barcelona de "Cuadernos para el Diálogo" (1969-71).

 

- Membre de l'equip de redacció a Barcelona de la revista "Presència" (1974).

 

- Redactor de la "Revista de Girona" des del 1985 al setembre del 1989.

 

- Corresponsal a Barcelona del diari sevillà "El Correo de Andalucía" (1967-68).

 

- Columnes fixes d'opinió, signades, a la Hoja del Lunes (setmanal, 1982-83), a Punt Diari ("Entre 4 rius", 1984-1985) i al Diari de Barcelona ("Som 5,9 milions", 1987, i "El Davantal del Brusi", sense periodicitat fixa entre abril 1987 i març 1988 i amb periodicitat diària des d'aquesta última data fins l'agost del 1989).

 

- Editorialista del Diari de Barcelona des de març de 1987 fins març del 1989.

 

- Crític literari al diari barceloní "El periódico"(1985 a 2002).

 

- Col·laborador habitual de "La Vanguardia" des de l’abril del 2001 a l’actualitat

 

- Col·laborador habitual de les revistes "Signo" (1966), Tele/estel (1966-67), "Destino" (1966-71), "L'esplai" (1980, "Arreu" (1977) i "Barcelona metrópolis" (1996-2000). Col·laboracions esporàdiques a d'altres publicacions.

 

- Col·laborador habitual, des de 1989 a 1992, de les planes d'opinió dels diaris comarcals "Reus Diari/Nou Diari"", "Diari de Lleida", "Diari d'Andorra" i "Regió 7", del trisetmanal "Crònica de Mataró", del bisetmanari "El 9 nou", els setmanaris "El pati", de Valls i "Setmanari de l'Alt Empordà", i els mensuals "Mataróescrit" i "Manlleu diàleg".

 

- Membre de l'Associació de la Premsa de Barcelona des del 1969 i del Col·legi Oficial de Periodistes de Catalunya en integrar-s'hi l’entitat anterior l'any 1986.